جواب فعالیت صفحه 23 جغرافیا دوازدهم


haladars مهر 1, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 23 جغرافیا دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 23 جغرافیا دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 23 جغرافیا دوازدهم

دربارۀ یک نمونه پدیدۀ حاشیه نشینی در شهرهای ایران یا جهان تحقیق کنید و موقعیت جغرافیایی ناحیۀ حاشیه نشین، نوع مهاجران و شرایط زندگی آنها را به کلاس گزارش دهید.

این فعالیت نیاز به راهنمایی دبیر دارد و دبیران می توانند، نمونه های از تحقیقات انجام شده درباره پدیده های حاشیه نشینی در ایران وجهان وحتی استان وشهرستان خود به دانش آموزان ارائه دهند واز آنان بخواهند که در این زمینه فعالیت کنند.
نمونه مقاله جهت راهنمایی دانش آموزان
بررسی وتحلیل حاشیه نشینی در شهر بیرجند: مطالعه موردی منطقه کارگران
دکتر رستم صابری فر عضو هیآت علمی دانشگاه پیام نور، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی .شماره 80
بخش هایی از مقاله:
شهر بیرجند همچون تمام شهرهای کویری ونیمه کویری کشور ایران تا تحولات چند دهه پیش در اقتصاد کشور، رشدی بسیار بطئی وکند داشت مناطق حاشیه نشین شهر بیرجندبه صورت یک کمربند سراسری وممتد درشمال وشمال غربی این شهر واقع شده است که به برخی از مهم ترین آنها اشاره می گردد. کوی کارگران؛ کوی موسی بن جعفر؛ کوی جوادیه

پاسخ پیشنهادی: به عنوان مثال می‌توان محلات سیدی و اما حسن در اطراف شهر کرمان معرفی نمودر بر اساس تحقیقی که از ساکنین این دو محله صورت گرفته است و تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها مهم‌ترین عامل ایجاد و گسترش این محلات مهاجرت از محیط‌های کوچک روستایی – شهری می‌باشد که خود ناشی از جاذبه‌های اقتصادی شهر کرمان و دافعه‌های اقتصادی شهرها و روستتای اطراف و دافعه‌های اجتماعی – فرهنگی در محل سکونت قبلی بوده است و در نهایت باعث حاکم شدن فرهنگ فقر در این محلات و به تبع آن موجب بروز انواع ناهنجاری‌های شهری شده است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه