جواب فعالیت صفحه ۲۳ ریاضی دوم


haladars مهر 4, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۳ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 23 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 23 ریاضی دوم

1- با رسم شکل حاصل جمع‌ها و تفریق‌های زیر را به دست آورید.

image 167

2- با استفاده از محور جواب جمع‌ها و تفریق‌های زیر را به دست آورید.

image 167
3-  با رسم چوب خط حاصل جمع‌ها را پیدا کنید.
image 169

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه