جواب فعالیت صفحه ۲۳ زیست دهم


haladars شهریور 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۳ زیست دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 23 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 23 زیست دهم

پروتئازهای لوزالمعده قوی و متنوع‌اند و می‌توانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند. فکر می‌کنید بدن چگونه از این مسئله جلوگیری می‌کند؟


آنزیم‌ها در کیسه‌های غشایی خاصی (لیزوزیم) نگهداری می‌شود. اغلب پروتئازهای لوزالمعده در درون یاخته‌های لوزالمعده به شکل غیرفعال هستند. به همین دلیل نمی‌توانند خود یاخته‌های لوزالمعده را تجزیه کنند، این آنزیم‌ها وقتی وارد فضای دوازدهه (اول روده باریک) می‌شوند در PH خاص قرار می‌گیرند، یا تحت تأثیر مواد دیگر غیر فعال می‌شوند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه