در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 24 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 24 ریاضی هشتم

می‌خواهیم عددهای اول از 1 تا 50 را تعیین کنیم.
ابتدا عددهای 1 تا 50 را می‌نویسیم.

جواب فعالیت صفحه 24 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 24 ریاضی هشتم

 حالا عددهای غیر اول را خط می‌زنیم تا عددهای اول باقی بمانند.

1- آیا عدد 1 را خط زدید؟ بله چرا؟

زیرا نه اول است و نه مرکب

2- آیا مضرب‌‌های عدد 2 را خط می‌زنید؟ بله چرا؟

زیرا تمام مضرب‌های آن بغیر از خود عدد مرکبند.

– مضرب‌های مرکب عدد 2 را به صورت / خط بزنید.

– مضرب‌های مرکب عدد 3 را خط بزنید.

3- آیا لازم است مضرب‌های عدد 4 را خط بزنیم؟ خیر چرا؟

زیرا اگر عددی مضرب ۴ باشد، پیش از آن به عنوان مضرب ٢ خط خورده است.

4- آیا مضرب‌های عدد 5 را خط می‌زنید؟ بله چرا؟

زیرا تمام مضرب‌های آن بغیر از خود عدد مرکبند.

مضرب‌های مرکب عدد 5 را خط بزنید. کوچک‌ترین مضرب عدد 5، که برای اولین بار خط می‌خورد، کدام است؟

5×5=25

5- پآیا مضرب‌های عدد ۶ را خط می‌زنید؟ خیر چرا؟

زیرا اگر عددی مضرب 6 باشد، پیش از آن به عنوان مضرب‌های 2 و 3 خط خورده است.

6- آیا مضرب‌های عدد 7 را خط می‌زنید؟ بله چرا؟

زیرا تمام مضرب‌های آن بغیر از خود عدد مرکبند.

7- مضرب‌های مرکب عدد 7 را خط بزنید. کوچک‌ترین مضرب عدد 7، که برای اولین بار خط می‌خورد، کدام است؟

7×7=49

8- آیا مضرب‌های اعداد 8 و 9 و 10 را خط می‌زنید؟ چرا؟


مضرب‌های عدد 8 قبلا با مضارب اعداد 2 خط خورده‌اند.
مضرب‌های عدد 9 قبلا با مضارب اعداد 3 خط خورده‌اند.
مضرب‌های عدد 10 قبلا با مضارب اعداد 2 و 5 خط خورده‌اند.

9- اگر بخواهیم مضرب‌های عدد 11 را خط بزنیم، کدام مضرب ١١ برای اولین بار خط خواهد خورد؟

11*11=121

10- به این ترتیب، آیا لازم است مضرب‌های عدد 11 را خط بزنیم؟

خیر

11- آیا عددهای باقیمانده، اول هستند؟

بله

گام به گام سایر صفحات درس تعیین عدد اول

برچسب شده در: