جواب فعالیت صفحه ۲۴ مطالعات هشتم


haladars مرداد 4, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۴ مطالعات هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات هشتم

کدامیک از این خصوصیات، در شما وجود دارد؟


پاسخ:  بعنوان مثال استقلال طلبی یا شک و تردی

آیا این خصوصیات، مسائلی هم برای شما ایجاد کرده است؟ چطور؟


پاسخ:  بله ، هرچه از والدین خود فاصله می گیرم تمایل به طغیان و مخالفت در من زیاد می شود ” استقلال طلبی ” وبا شک و تردید احساس دلهره و نداشتن اعتماد به نفس .

شما با این خصوصیات یا مسائلی که پیش آمده چگونه برخورد می کنید؟


پاسخ:  وارد نشدن به جمع ها و موقعیتهای اجتماعی غیر اجباری – داشتن اعتماد به نفس و شناخت واقعی خود

راه حل منطقی و درست برخورد با هر یک از آنها چیست؟


پاسخ:  برنامه ریزی مناسب با مشورت افراد موفق – توجه به نصیحتهای والدین

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه