جواب فعالیت صفحه ۲۴ مطالعات چهارم


haladars مرداد 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۴ مطالعات چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

اکنون بیایید این جهت‌ها را روی نقشه‌ی زیر مرور کنیم.

جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات چهارم
جواب فعالیت صفحه 24 مطالعات چهارم

١- باغ میوه در کدام جهت روستا قرار دارد؟

مشرق
٢- مسجد در کدام جهت روستا قرار دارد؟

جنوب
حمّام و مدرسه در کدام جهت؟

مغرب


٣- محمّد رضا می‌خواهد از خانه‌اش به مدرسه برود. او باید در چه جهت‌هایی حرکت کند؟ به ترتیب بگویید.

او باید ابتدابه سمت جنوب و سپس به سمت مغرب و بعد به سمت شمال و در ادامه به سمت مغرب حرکت کند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه