جواب فعالیت صفحه ۲۵ جغرافیا یازدهم


haladars شهریور 31, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۵ جغرافیا یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 25 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 25 جغرافیا یازدهم

1- مهم ترین عامل به وجود آمدن نواحی مختلف آب وهوایی چیست؟ توضیح دهید. 

زاویه‌ ی تابش خورشید و میزان پراکندگی آن بر روی زمین یک نواخت نیست. مایل بودن محور زمین و حرکت وضعی و انتقالی آن موجب می ‌شود وسعت منطقه روشن و تاریک، طول روز و شب و فصول مختلف در نواحی مختلف در نیم کره شمالی و جنوبی متفاوت باشد و هم چنین مقدار انرژی دریافتی در استوا و قطب متفاوت است و نواحی آب و هوایی مختلف را به وجود می‌ آورند.


2- درباره ی هر یک از موارد زیر توضیح دهید: 


رابطه ی دما با عرض جغرافیایی: هر چه از استوا (عرض ‌های جغرافیایی پایین ‌تر) به سمت قطب‌ ها (عرض‌ های جغرافیایی بالات) حرکت کنیم دما کاهش می ‌یابد و در نواحی مجاور قطب ‌ها کم ترین میانگین دمای سالانه دیده می ‌شود.


رابطه ی دما با ارتفاع: در وَردسپهر (تروپوسفر) به ازای هر 1000 متر افزایش ارتفاع حدود 6 درجه ‌ی سانتی‌ گراد دمای هوا کاهش می ‌یابد. پس هر چه از سطح زمین به ارتفاع بالاتر برویم دمای هوا کاسته می ‌شود.


3- روی شکل بالا، برخورد توده های هوا و تشکیل جبهه ها را توضیح دهید. 

زمانی که دو توده ی هوایی متفاوت در یک ناحیه در مجاورت هم قرار بگیرند و به هم برخورد کنند، یک منطقه ی گذرا یا تغییر از نظر دما یا فشار در مرزهای آن ها ایجاد می ‌شود. برخورد این توده‌ های هوا با هم، موجب ناپایداری هوا شده و اگر رطوبت هم وجود داشته باشد، موجب بارندگی می ‌شود. در شکل نیز هوای سرد و سنگین پایین قرار گرفته و هوای گرم بالای هوای سرد قرار می ‌گیرد و صعود می ‌کند. جبهه‌ ها مرز بین دو توده ی هوای مجاورند و آن ها را از یک دیگر جدا کرده ‌اند.


4- بیندیشیم: هر چه از سطح زمین بالاتر می رویم، فشار هوا کم می شود (حدود 100 هکتوپاسکال در هر هزارمتر)؛ به همین سبب، کوه نوردان و مسافران هواپیما در ارتفاعات به اکسیژن بیش تری نیاز پیدا می کنند.

اکنون بگویید چرا در کوهستان ها با آن که هوا سرد است، فشار هوا کم است؟ زیرا هر چه از سطح زمین بالاتر می ‌رویم هوا منبسط ‌تر می‌شود و تعداد ذرات هوا در واحد حجم کم تر می‌ شود. بنابراین، بالای کوهستان‌ ها از ضخامت جو کاسته می ‌شود و فشار هوا کم تر می ‌شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه