جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی دهم فنی


haladars مهر 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی دهم فنی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 25 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 25 ریاضی دهم فنی

برای پر کردن مخزن آبی، 10 شیر آب یکسان بر سر لوله‌ها کار گذاشته شده است. دو شیر آب وقتی به‌طور کامل باز هستند، این مخزن در 8 ساعت پر می‌شود.

1) اگر 4 شیر آب، هم‌زمان، به‌طور کامل باز شوند، مخزن در چند ساعت پر می‌شود؟ دبیر لبخند زنان به من گفت: حواست باشد که شیرهای آب با هم حرف نمی‌زنند!

image 9

4 ساعت

2) اگر 8 شیر آب هم‌زمان به‌طور کامل باز شوند، مخزن در چند ساعت پر می‌شود؟

2 ساعت

3) رابطهٔ بین تعداد شیرهای باز آب و زمان پر شدن مخزن را توصیف کنید.

رابطه عکس (معکوس)

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. 🅰️Ⓜ️ℹ️🇷

    کوتاه مختصر مفید 😐