در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات هشتم
جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات هشتم

٣ــ الف) ماجرای حامد را بخوانید و به سلیقهٔ خود کامل و در کلاس تعریف کنید. مجسم کنید و حدس بزنید پیامدهای این ماجرا چه می تواند باشد؟


پاسخ:  سریع او را به بیمارستان بردند اما به هوش نیامد و نیروی انتظامی بهرام را دستگیر کرد

ب) چه مشکلاتی برای خانواده حامد و چه دردسرهایی برای خانواده بهرام به وجود می آید؟
پاسخ:  خانواده بهرام : نگرانی از وضعیت نامعلوم آینده بهرام

– هزینه بیمارستان و رفت و آمد خانواده و از کار و زندگی افتادنشان .خانواده حامد که از یک‌طرف نگران وضعیت بهرام بودند و از طرفی نگران بدنام شدن حامد در محله .

پ) به نظر شما حامد از چه راههای دیگری می توانست عصبانیت خود را به طور صحیح ابراز کند؟
پاسخ:  توپ را دوباره پس می داد و می خواست که تکرار نکنند و در صورت تکرار با خانواده آنها صحبت می کرد و از اولیای آنها و والدین خود کمک می گرفت و مقداری در مورد عواقب خشمگین شدن خود نیز فکر می کرد

 4- گفت ‌و گو کنید: در هنگام عصبانیت چه اتفاقاتی در بدن می افتد؟ آیا فرد در هنگام عصبانیت می‌تواند خوب فکر کند؟ چرا؟


پاسخ: خیر ناخشنودی در ما احساس بد بوجود آورده و ما را وادار به انجام عمل بد می کند در این هنگام هورمونی در مغز ترشح کرده و سبب افزایش ضربان قلب و فشار خون و گرفتگی عضلات می شود و در نتیجه با از دست دادن تمرکز
حواس خود با صدای بلند فریاد زده و نمی توانیم بدرستی تصمیم بگیریم

برچسب شده در: