جواب فعالیت صفحه ۲۷ روانشناسی یازدهم


haladars شهریور 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۷ روانشناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 27 روانشناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 27 روانشناسی یازدهم

با استفاده از اینترنت، با کلید واژه «پر تولیدترین محققان علوم انسانی کشور» را جستجو کنید و فعالیت های علمی آنها را مورد توجه قرار دهید، چه تعدادی از این محققان در حوزه روان شناسی فعالیت داشته اند؟

دکتر عادل آذر و دکتر محمد علی بشارت به عنوان پر تولیدترین محققان علوم انسانی کشور معرفی شدند.

با کمک یک دوربین ساده، واکنش های هیجانی تماشاگران مسابقه ورزشی دو تیمپرطرفدار را ثبت کنید. بعد از ثبت دقیق آنها سعی کنید نحوه ابراز هیجان ها و واکنش هایعاطفی آنها را تحلیل نمایید. از نحوه واکنش های هیجانی تماشاچیان چند اصل اساسیرا استنباط کنید.

رفتارهایی مانند خشونت کلامی و فیزیکی، پرتاب اشیاء به افراد، آسیب رسانی به وسایل و امکانات باشگاه ها و استادیوم ها، نزاع و درگیری این گونه رفتارها بین طرفداران وفادار تیم های باشگاهی اتفاق می افتد و امروزه حتی غیر از روز مسابقه در جاهای دورتر از باشگاه، مثل ایستگاه های اتوبوس و مترو نیز رخ می دهد. برقراری اصولی مانند رعایت احترام، ادب، آرامش و امنیت در بین تماشاچیان فوتبال ضروری است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه