در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 27 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 27 فیزیک یازدهم تجربی

در مورد برق گیرهای ساختمان تحقیق کنید و بررسی کنید آنها چگونه ساختمان ها را از گزند آذرخش در امان نگه می دارند.

برق گیر ساختمان: سیمی بلند و نوک تیز است که یک سر آن در بالاترین نقطه ساختمان مورد حفاظت نصب می شود تا با برخورد صاعقه با این میله از برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان جلوگیری شود. ته سیم کاملا به زمین متصل می شود تا بار الکتریکی حاصل از آذرخش توسط آن به زمین منتقل شود.برای این منظور معمولا سیم به یک صفحه فلزی لحیم شده و درون زمین تا سطح آب زیر زمینی فرو برده می شود.