در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 28 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 28 جغرافیا یازدهم

1- با توجه به آن چه درباره ی انواع بارش خوانده اید، بگویید چرا دامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس نسبت به دامنه ی مخالف بارش فراوان دارند و دامنه ی مقابل خشک است؟

 در بارندگی کوهستانی نواحی مرتفع و کوهستان‌ ها (مانند البرز و زاگرس) مانع حرکت افقی توده ‌های هوا می ‌شوند. بنابراین دامنه‌ های شمالی البرز و دامنه‌ های غربی زاگرس به دلیل برخورد توده هوای مرطوب آن را وادار به صعود می‌ کند و این هوا ضمن کاهش دما و تراکم، موجب بارندگی در دامنه‌ های روبه باد می‌ شود و رطوبت کافی به دامنه مخالف (دامنه‌ های جنوبی البرز و دامنه ‌های شرقی زاگرس) نمی‌ رسد و باعث ایجاد اقلیم خشک در آن دامنه می ‌شود.


2- با مراجعه به یک اطلس و نقشه ی بارندگی سالیانه ی جهان، دو ناحیه ی پر باران، کم باران و با بارش متوسط نام ببرید.

سپس، علل بارش زیاد در نواحی پر باران را بررسی و تحلیل کنید. پر باران (اندونزی، کامرون) کم باران (دشت لوت، صحرای آفریقا) بارش متوسط (نیویورک، شمال غرب ایران) 
علل بارش زیاد در نواحی پرباران: این مناطق در ناحیه کم فشار استوایی واقع شده است. هوای گرم و کم فشار استوا به دلیل سبکی، صعود و تراکم موجب بارندگی می ‌شود. ثانیاً به دلیل دست رسی به دریاها و اقیانوس‌ ها رطوبت کافی برای بارندگی وجود دارد.


3- پرس وجو کنید که چرا در گذشته به ناحیه ی فشار زیاد جنب استوایی «عرض های اسبی» می گفتند ؟

یافته ها ممکن است متفاوت باشد. ناحیه پرفشار زیاد جنب استوایی به عرض جغرافیایی اسبی (Horse Latitude) نام‌ گذاری کرده‌ اند که نقل و قول ‌های متفاوتی برای این نام‌ گذاری مطرح شده است. 
– به دلیل فراوانی و پرورش اسب در این منطقه به این نام معروف شده است.
– کشتی ‌هایی که از دریای کارائیب، فراورده ‌های منطقه به ویژه اسب را به فیوانگلند می ‌برند به دلیل تمام شدن علوفه ‌ها در این عرض جغرافیایی، اسب‌ ها را در آب دریا می ‌ریختند و پسکیرهای شناور و بی جان اسب ‌ها وجه تسمیه این منطقه بوده است.
– دریانوردان اسپانیایی می ‌گفته ‌اند که بادهای این ناحیه هم چون اسب غیر قابل پیش‌ بینی ‌اند.
– به روایت هردوت نخستین شخصی که به این مدار بدون باد رسید و آن را کشف کرد ساتاسب دریانورد ایرانی بوده است (ساتاسب یعنی صاحب یک صد اسب.)


4- در قرآن کریم از پدیده های جوی مانند تشکیل ابرها، باد و باران و… به عنوان نشانه های قدرت خداوند یاد می شود و قرآن انسان ها را به تفکر درباره ی این پدیده ها فرا می خواند.

با مراجعه به قرآن، معنی این آیات را پیدا کنید و بنویسید و در کلاس بخوانید: آیه ی 57 سوره ی مبارکه ی اعراف، آیه ی 48 سوره ی مبارکه ی روم، آیه ی 12 سوره ی مبارکه ی رعد، آیه ی 22 سوره ی مبارکه ی حجر، آیه ی 65 سوره ی مبارکه ی نحل. ترجمه آیه ‌ی 57 سوره‌ ی مبارکه ‌ی اعراف: و او آن خدایی است که بادها را به بشارت باران رحمت خویش، در پیش می‌ فرستد تا بار ابرهای سنگین را بر دوش کشند. ما آن ها را به سرزمین ‌هایی که از بی‌ آبی مرده است می ‌فرستیم بدان سبب باران فرو ریزد تا هر گونه ثمر و حاصل از آن برآوریم. این گونه مردگان را هم، از خاک بر می ‌انگیزیم، شاید متذکّر گردند.


ترجمه‌ آیه‌ ی 48 سوره ‌ی مبارکه‌ ی روم: خداوند همان کسی است که بادها را می‌ فرستد تا ابرهایی را به حرکت درآورند، سپس آن ها را در آسمان آن ‌گونه که بخواهد می‌ گستراند و متراکم می‌ سازد؛ در این هنگام دانه ‌های باران را می ‌بینی که از لابه‌ لای آن خارج می ‌شود؛ هنگامی که این (باران حیات ‌بخش) را بر هر کس از بندگانش که بخواهد برساند، ناگهان خوشحال می ‌شوند.


ترجمه ‌ی آیه‌ ی 12 سوره‌ ی مبارکه‌ ی رعد: او کسی است که برق ( و صاعقه) را به شما نشان می ‌دهد که هم مایه ‌ی بیم است و هم مایه ‌ی امید؛ ابرهای سنگین بار ایجاد می کند.


ترجمه‌ ی آیه ‌ی 22 سوره‌ ی مبارکه‌ ی حجر: ما بادها را برای بارور ساختن (ابرها) فرستایدم؛ و از آسمان آبی نازل کردیم، و شما را با آن سیراب ساختیم؛ در حالی که شما توانایی حفظ و نگه داری آن را نداشتید.


ترجمه ‌ی آیه ‌ی 65 سوره‌ ی مبارکه‌ ی نحل: خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد؛ و زمین را، پس از آن مرده بود، به آن حیات بخشید. در این، نشانه روشنی است برای گروهی که گوش شنوا دارند.