جواب فعالیت صفحه ۲۸ دفاعی نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۲۸ دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۲۸ دفاعی نهم

جدول زیر را تکمیل کنید:

دلایل قیام و مبارزۀ امام خمینی (ره) و مردم ایران با حکومت فاسد پهلوی (شاه).

نکته: برای کامل کردن جدول زیر با پدر و مادر، بزرگان فامیل، امام جماعت مسجد محل، معلمان و

سایر افراد مطّلع گفت وگو کنید.

۱. استبدادی بودن حکومت پهلوی

۳. نفی استعمار

۴. تفکر شیعه، طاغوت نمی پذیرد

۵. گرفتن حق مظلومان از ظالمان

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه