جواب فعالیت صفحه 28 روانشناسی یازدهم


haladars شهریور 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 28 روانشناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 28 روانشناسی یازدهم همراه شما هستیم.

با استفاده از اینترنت و با کمک دبیر درباره یکی از مفاهیم روان شناسی (مثلا حل مسئله یا سبک های تصمیم گیری) یک آزمون پیدا کنید.

آزمون ciss در تعیین انواع سبک های مقابله ای شامل اجتنابی، هیجانی و حل مسئله در هنگام برخورد با استرس مورد استفاده است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه