جواب فعالیت صفحه ۲۹ اقتصاد دهم


haladars شهریور 20, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۹ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 29 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 29 اقتصاد دهم

کدام خودرو؟
فرض کنید پدرتان می‌خواهد از بین سه خودرو جدول زیر یکی را برای خرید انتخاب کند. ستون دوم به‌ارزش گذاری ذهنی براساس معیارهای واقعی مثل نیاز، کیفیت، کارکردها، هویت، زیبایی و… اشاره دارد. ستون سوم، مربوط به منافع داشتن آن خودرو است که به صورت عددی درآمده و مقداری است که خرید آن برای شما می‌ارزد و ستون چهارم قیمت آن در بازار است. به نظر شما کدام یک ارزش خرید بالاتری دارد؟

image 107 1

خودروی ردیف اول، منفعت خالص منفی دارد که جز ضرر چیزی نیست اما بین خودرو ردیف دوم و ردیف سوم خودروی ردیف دوم منفعت خالص بیشتر نسبت به خودروی دیگر دارد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه