جواب فعالیت صفحه 29 جغرافیا دوازدهم


haladars مهر 1, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 29 جغرافیا دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 29 جغرافیا دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 29 جغرافیا دوازدهم

١- از خانه یا مدرسه تا مکانی معین در یک خیابان را در نظر بگیرید و با مشاهدۀ میدانی و یادداشت برداری، کاربری اراضی منطقه را مانند مثال زیر ترسیم کنید و به کلاس بیاورید. مثال:
هریک از دانش‌آموزان در مسیر خانه تا مدرسه می‌توانند انواع کاربری اراضی را که مشاهده می‌کنند یادداشت کنند و به کلاس ارائه نمایند. مثلاً فضای سبز – بیمارستان – درمانگاه – مرکز خرید

جواب فعالیت صفحه 29 جغرافیا دوازدهم
جواب فعالیت صفحه 29 جغرافیا دوازدهم

٢- فرض کنید از شما خواسته‌اند برای احداث یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای و چند طبقه در شهر دانشگاهی زیر، مکان یابی نمایید و یکی از 4 مکان موجود را انتخاب کنید. جدولی رسم کنید و با توجه به اطلاعات داده شده، به هر مکان امتیاز بدهید. مکان منتخب شما کجاست؟ دلایل انتخاب خود را توضیح دهید.
فروشگاه بزرگ به زمین وسیع و محوطۀ توقفگاه (پارکینگ) نیاز دارد.

بهتر است فروشگاه برای سفارش و حمل و نقل کالا به راه‌ها و تقاطع‌های مناسب دسترسی داشته باشد.

زمین در حاشیه و اطراف شهر‌ها ارزان تر است.

  بهتر است حوزۀ نفوذ فروشگاه گسترده باشد و به مشتریان بیشتری خدمات بدهد.

در نواحی پرتراکم و اداری، رفت و آمد به فروشگاه مشکل است و موجب ترافیک و اتلاف وقت می‌شود.

جواب فعالیت صفحه 29 جغرافیا دوازدهم
جواب فعالیت صفحه 29 جغرافیا دوازدهم
اطلاعاتالفبجد
فروشگاه بزرگ به زمین وسیع و محوطۀ توقفگاه (پارکینگ) نیاز دارد.۴۴۱۲
بهتر است فروشگاه برای سفارش و حمل و نقل کالا به راه‌ها و تقاطع‌های مناسب دسترسی داشته باشد.۴۴۰۰
زمین در حاشیه و اطراف شهر‌ها ارزان تر است.۴۴۱۴
بهتر است حوزۀ نفوذ فروشگاه گسترده باشد و به مشتریان بیشتری خدمات بدهد.۴۴۱۳
در نواحی پرتراکم و اداری، رفت و آمد به فروشگاه مشکل است و موجب ترافیک و اتلاف وقت می‌شود.۰۰۴۴
جمع کل امتیازات۱۶۱۶۷۱۳

– نقطه الف تا ب، زیرا زمین وسیع وجود دارد برای احداث پارکینگ به راه‌ها و تقاطع دسترسی دارند وبه خاطر دور بودن از شهر زمین ارزان‌تر است. حوزهٔ نفوذ آن بیشتر است و دور از نواحی پرتراکم و اداری شهر قرار دارد، بنابراین ترافیک وجود ندارد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه