جواب فعالیت صفحه ۲۹ مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه ۲۹ مطالعات هشتم

مرداد 4, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 29 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 29 مطالعات هشتم

١٠ــ با توجه به مطالبی که در این صفحات خواندید و دانسته های قبلی خود، به طور گروهی، پیامدهای مصرف موا ّ مخدر را در زندگی یک فرد، روی کاغذ فهرست کنید و به معلم بدهید.

 بدهی کلی -کثیفی و آشفتگی – بیماریهای دهان و دندان- عفونت دستگاه تنفسی فوقانی- اختلالات پوستی
اختلالات عصبی و شناختی-اختلالات خواب و هذیان گویی – تهوع -یبوست-مشکلات شغلی و تحصیلی – تداخل
دارویی – خشونت در خانواده -طلاق- کاهش درآمد و فقر- بی کفایتی در انجام وظایف خانوادگی – غفلت
از فرزندان – ضعف پایبندی به اصول اخلاقی و مذهبی- بی خانمانی شو بیکاری- انواع جرائم مثل سرقت

١١ــ چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر مبارزه می کنند؟


پاسخ:  بخاطر : جلوگیری از پیامدهای ذکر شده در فعالیت شماره 12مانند فروپاشی خانواده ها و اختلافات خانوادگی جلوگیری از بی نظمی و نابسامانی واز بین رفتن سرمایه ملی و نیروهای انسانی و اقتصادی جامعه .

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه