جواب فعالیت صفحه ۲۹ مطالعات هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۲۹ مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۲۹ مطالعات هفتم

۲. روایت برگرفته از کتاب داستان راستان استاد شهید مرتضی مطهری است را بخوانید و ارتباط آن را با این درس توضیح دهید؟

پیرمردی نصرانی )مسیحی( عمری کار کرده و زحمت کشیده، اما در آخر عمر کور شده بود و کنار کوچه میایستاد و گدایی میکرد.روزی امیرالؤمنی علی بن ابیطالب از آنا عبور میکردند و او را به آن حال دیدند. امام علی در صدد جستوجوی احوال پیرمرد افتادند تا ببینند چه شده که این مرد به این حال و روز افتاده است؟ آیا فرزندی ندارد که او را سرپرستی کند؟
کسانی که پیرمرد را میشناختند آمدند و شهادت دادند که این پیرمرد نصرانی است و تا جوان بوده و چشم داشته کار میکرده است و اکنون که هم جوانی را از دست داده و هم چشم را، نیتواند کار بکند و ذخیرهای هم ندارد، به ناچارگدایی میکند.


امام علی فرمودند: عجب! تا وقتی که توانایی داشت از او کار کشیدید و اکنون او را به حال خود گذاشتهاید؟! گذشتۀ این مردنشان میدهد که در مدتی که توانایی داشته کار کرده و خدمت انام داده است. بنابراین برعهدۀ حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را سرپرستی کند. بروید از بیتالالبه او مستمری بدهید.
کتاب داستان راستان، استاد مرتضی مطهری

جواب:امام علی (ع) در قبال از کارافتادگان و بازنشستگان معتقد بودند، حکومت در برابر آن ها موظف است. در واقع تکلیف جامعه و توجه به روزهای سختی و ناتوانی افراد را در آموزه های دینی مان نشان می دهد(ترویج فرهنگ بیمه).

۳ـ از خانواده بپرسید و نتیجه را بنویسید و به معلم بگویید.
الف( اعضای خانوادۀ شما از کدام بیمه ها استفاده میکنند؟ این بیمه ها چه فوایدی دارند؟

جواب بر عهدهٔ دانش‌آموز می‌باشد ولی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
بیمه تأمین اجتماعی، بیمه شخص ثالث، بیمه نیروهای مسلح، بیمه روستاییان، بیمه سلامت و…


ب) اعضای خانوادۀ شما از کدام نوع بیمه ها استفاده نمیکنند؟چرا؟

ب)جواب بر عهدهٔ دانش‌آموز می‌باشد.

۴ـ با توجه به موضوع درس، بگویید خانواده ها برای جبران خسارت های ناشی از حوادثی چون زلزله ،سیل و آتش سوزی
در محل زندگی خود بهتر است چه اقدامی انجام دهند؟

بهتر است خود، خانواده، منزل و محل کار خود را در مقابل حوادثی نظیر زلزله، سیل، طوفان، آتش سوزی و… بیمه کنند تا در صورت وقوع چنین حوادثی بیمه خسارت‌های احتمالی را جبران کند.

 جواب فعالیت صفحه 29 مطالعات هفتم
جواب فعالیت صفحه ۲۹ مطالعات هفتم

از محل در آمد خود که شامل مواردی مثل حق بیمه، درآمد حاصل از وجوه پرداختی توسط سازمان‌های وابسته، وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر این قانون هزینه انواع بیمه‌ها را تامین و پرداخت می‌کند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه