در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 29 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 29 مطالعات پنجم

1. فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محلّ زندگی تان، آب نباشد. چه مشکلاتی برای شما و اعضای خانواده تان می آید؟ به طور گروهی همفکری کنید و فهرست مشکلات را در کلاس بخوانید.

عدم توانایی رفع تشنگی، عدم توانایی پخت و پز، عدم توانایی شستشو

2. در کتاب مطالعات اجتماعی سال چهارم خواندید که در گذشته های دور، مهمترین تمدّن ها در کار رودها به وجود آمدند. چرا؟

چون اساسی‌ترین نیازهای بشر نیازمند آب است مانند تولید محصولات کشاورزی، تولید دام (جهت رفع گرسنگی)