جواب فعالیت صفحه ۲۹ هندسه یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۲۹ هندسه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۲۹ هندسه یازدهم

فرض کنید اندازه هر زاویه n ضلعی منتظم ABCD……..، ۲α۲ باشد؛ عمود منصف‌های دو ضلع AB و BC را رسم می‌کنیم. فرض کنیم در O متقاطع‌اند.
بنابراین =OC=OB=OA

image 225

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه