جواب فعالیت صفحه ۳ تاریخ دوازدهم


haladars مهر 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳ تاریخ دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 3 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 3 تاریخ دوازدهم

بحث و گفت‌وگو
به چند گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود دربارۀ نقاط قوت و ضعف ویژگی‌های تاریخ‌نویسی سنتی، بحث و گفت‌وگو نمایید.


– تاریخ‌نویسی سنتی حالتی داستان گونه دارد و کمتر جنبهٔ کاربردی و آگاهی بخشی داشته است.

– به دلیل پرداختن به مسائل خاص حکومتی و درباری یکنواخت، ملال‌آور و خسته کننده است.

– این گونه تاریخ‌نگاری بیشتر حاوی تاریخ سیاسی بود تا تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.


– برخی از این نوع تاریخ‌نویسی به دلیل بیان داستان‌های تاریخی، جذابیت داشتند.

الف) توجه ویژه به ارائه اطلاعات درباره فرمانروایان ، جنگ ها و روابط سیاسی با دیگر دولت ها

ب) عدم توجه به جنبه های دیگر تاریخی از جمله اوضاع اقتصادی و اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و .

ج) ذکر وقایع بدون پرداختن به علل و عوامل رویدادها و بی توجهی به تجزیه تحلیل وقایع تاریخی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه