در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 3 جغرافیا دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 3 جغرافیا دوازدهم

1- الف) پرس‌وجو کنید که هستۀ اولیه روستا یا شهر شما کجاست و هم‌اکنون در کدام بخش و جهت جغرافیایی آن قرار گرفته است.


پاسخ پیشنهادی: کناره‌های رودخانه‌ای در لاهیجان می‌باشد و امروز در غرب این شهرستان واقع است. دانش‌آموزان می‌توانند دربارهٔ شیوهٔ زندگی مردمان آن محل در گذشته پرس‌وجو کنند. همچنین دربارهٔ تاریخچهٔ آن محل و نحوهٔ رشد و توسعهٔ آن اطلاعاتی کسب کنند.

ب) با هدایت معلم از این ناحیه بازدید و گزارشی همراه با عکس و فیلم از آن تهیه کنید.


دانش‌آموز باید عکس و فیلم از شهر یا روستای خود تهیه کند و به کلاس ارائه کند.

2- الف) آیا معمولاً هستۀ اولیۀ شهرها و روستاها بافت تاریخی و قدیمی آنهاست؟ مثالی بیاورید.

بله معمولا هسته اولیه شهرها و روستاها بافت تاریخی  وقدیمی آنهاست.

مثال: هسته اولیه شهر اصفهان: جوباره اصلی ترین هسته اولیه شهر اصفهان است

شهر تهران: محله سنگلج، محله ارک، محله چاله میدان، محله بازار، محله عودلاجان هسته اولیه شهر است

شهر قم: محله لب چال هسته اولیه شهر قم است

شهر تبریز: مجموعه ابواب البری ربع رشیدی هسته اولیه شهر است

شهر بیرجند: محله چهار درخت

شهر مشهد: از ترکیب نوغان ودهکده سناباد شکل گرفته است

در برخی از شهرها و روستاها بافت تاریخی شهر تهران را محدودهٔ  بلامنازع قدیمی و تاریخی شهر تهران، می‌توان برشمرد که در ابتدا هویت مکانی تهران در آن تجلی پیدا کرده است، وجود حصار ناصری در کنار ده‌ها اثر تاریخی در این محدوده بیانگر هستهٔ قدیمی تهران است.

ب) به نظر شما، چرا امروزه برنامه ریزان به حفاظت از هستۀ اولیۀ روستاها و شهرها، بازسازی آن و جلوگیری از تخریب و نابودی‌اش توجه می‌کنند؟ توضیح دهید.


بافت قدیمی شهرها از نظر نقش و عملکرد اقتصادی فرهنگی دارای جایگاه متفاوتی در مقایسه با مناطق توسعه یافتهٔ جدید شهر و نهایتاً در ارتباط با پیکرهٔ کلی شهر دارا می‌باشد. وجود امکان تاریخی در بافت قدیم جایگاه و نقش فرهنگی متمایز و ویژه‌ای را به وجود آورده است که این میئله می‌تواند باعث جذب گردشگر شود علاوه بر نقش فرهنگی، وجود مراکز تجاری و بازارهای قدیمی در کارکرد اقتصادی شهر نقش اساسی دارد از این رو کیفیت ابنیه و فضاهای شهری موجود در بافت قدیم باید مورد توجه و بازسازی قرار گیرد.