جواب فعالیت صفحه ۳ ریاضی و امار دوازدهم انسانی


haladars شهریور 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳ ریاضی و امار دوازدهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 3 ریاضی و امار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 3 ریاضی و امار دوازدهم انسانی

فرض کنید دانشجویی می‌خواهد از بین دو درس عمومی ارائه شده، یک درس عمومی و از میان سه درس اختصاصی ارائه شده، یک درس را انتخاب کند. او به چند طریق می‌تواند یک درس عمومی «و» یک درس اختصاصی خود را انتخاب کند؟

با کامل کردن نمودار زیر به سؤال بالا پاسخ دهید:

image 33

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه