در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 3 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 3 مطالعات هشتم

١- گفت و گو کنید.

الف) شباهت های این دو ماجرا چه مواردی بود؟

جلوه ها و شکل هایی از احساس مسولیت، تعاون، همکاری، کمک به همدیگر و همفکری برای حل مشکلات

ب) در  ماجراهایی  که نقل شد، افرادی که پیشقدم شده بودند تا به دیگری کمک کنند، چه دلیلی برای کار خود آوردند؟ بیان کنید.

احساس وظیفه و مسولیت و کمک کردن و پیدا کردن راه چاره برای حل مشکل و شرایط سخت و بد پیش آمده

پ) اگر در این ماجراها احساس مسئولیت و همکاری وجود نداشت، چه اتفاقاتی می افتاد؟

در ماجرای اول دوره درمان احمد آقا طول می کشید – هزینه اش بیشتر می شد – علی از نظر درسی ضعیف می شد
در نتیجه خانواده احمد آقا دچار مشکلات فراوان دیگری نیز می شد. در ماجرای دوم بوی بدو نامطبوع زباله ها شهرک را فرا می گرفت و سبب بیماری مردم می شد در نتیجه اهالی شهرک دچار مشکلات فراوان دیگری نیز می شدند .

همچنین ببینید: سوالات درس ۱ مطالعات هشتم

ت) اگر در خانواده و فامیل برای کسی اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید، آیا صحیح است ما بی تفاوت باشیم؟

خیر، اولا وظیفه ی انسانی ماست که در حل مشکلات به یکدیگر کمک کنیم و دوماُ ممکن است روزی برای خود ما نیز چنین اتفاقی پیش بیایدو توقع و انتظار کمک داشته باشیم ، پس با کمک کردن ما احساس تنهایی نخواهند کرد و با کم شدن مشکلات به آینده امیدوار خواهند شد .