جواب فعالیت صفحه ۳ مطالعات چهارم


haladars مرداد 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳ مطالعات چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 3 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 3 مطالعات چهارم
جواب فعالیت صفحه 3 مطالعات چهارم

1- به تصویرهای صفحه‌ی قبل با دقّت نگاه کنید و هر یک را توضیح دهید.

همسایگان به عیادت همیسایه‌ی بیمار خود می‌روند. سرزدن به بیمار و جویای حال او شدن رفتار بسیار پسندیده‌ای است
پسر همسایه برای همسایه خود آش می‌برد. این کار باعث ایجاد صمیمیت بیشتر میان همسایه‌ها می‌شود.


اهل محل با دسته‌های گل به استقبال همسایه‌ی خود می‌روند که از یک سفر زیارتی برگشته است. این یک رسم قدیمی ایرانی است.


پسر همسایه برای همسایه‌ی خود که در حال اسباب کشی هستند. چای می‌برد او با این کار به آن‌ها کمک می‌کند و باعث رفع خستگی آنها می‌شود.

2 چه موارد دیگری از همکاری بین همسایه‌ها می‌شناسید؟ بیان کنید.

همکاری در زمینه نظافت محله

همکاری در برگزاری و یا توزیع اقلام مناسبتی

همکاری در برگزاری مراسمات

٣ با توجّه به تصویرهای این صفحه، بگویید مردم یک محلهّ برای انجام دادن چه کارهایی با یکدیگر همدلی و همکاری می‌کنند. چگونه؟

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه