در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 30 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 30 تفکر و سبک زندگی هفتم

جملات زیر را تکمیل و خود را توصیف کنید.

من …….. سن دارم. قد من ……. سانتی‌متر است. وزن من …….. کیلوگرم است.
دانش‌آموز سال ……… مدرسه ……………… هستم. به دروس ……………… علاقه دارم. هر نظری را بدون ……………….. نمی‌پذیرم. از لحاظ عاطفی فردی …………………….. هستم. به …………………. علاقه دارم. به خانواده‌ی خود …………… و معتقدم که …………………………. با دوستان خود ……………… رعایت قوانین و مقررات ………………………. دین را ……………………….. ایران را …………………… .

شما با تکمیل این جملات تلاش کرده‌اید تا حدودی خودتان را توصیف کنید و از هویت فردی خود آگاه شوید.

جواب فعالیت صفحه 30 تفکر و سبک زندگی هفتم