در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 30 قران نهم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 30 قران نهم

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زندگی، حکم می‌کنند، بصیرت‌ها، کارهای بد، مرگ

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
1بَصائِربصیرت‌ها، بینش‌ها2سَیِّئاتکارهای بد، بدی‌ها، جمع سَِیّئَه
3سَواءیکسان، مساوی4مَحیازندگی
5مَماتمرگ6ساءَچه بد است
7یَحکُمونَحکم می‌کند، قضاوت می‌کنند8تَستَویمساوی است
جواب فعالیت صفحه 30 قران نهم

فعالیت 2

معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.
1- هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ: این بصیرتی برای مردم است

2- لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ: برای گروهی که یقین دارند.

3- أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ: آیا گمان کردند کسانی که

4- أَنْ نَجْعَلَهُمْ: که قرار می‌دهیم آنها را

5- کَالَّذِینَ آمَنُوا: مانند کسانی که ایمان آوردند.

6- وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: و انجام دادند کارهای خوب

7- سَوَاءً مَحْیَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ: یکسان است زندگی آنها و مرگ آنها

8- سَاءَ مَا یَحْکُمُونَ: چه بد است آنچه حکم می‌کنند.

9- اَللّٰهُ یَحکُمُ بَینَکُم یَومَ القِیٰمَهِ: خداوند حکم می‌کند میان شما در روز قیامت.

10- وَ لا تَستَوِی الحَسَنَهُ وَ لَا السَّیِّئَهُ: و مساوی نیست خوبی و بدی.

برچسب شده در: