در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات هشتم
جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات هشتم

1ــ چرا والدین حق دارند از فرزندانشان بپرسند به کجا میروند؟ با چه کسانی دوست هستند؟ چه موقع به خانه بر می گردند؟ و سؤالاتی از این قبیل …


پاسخ: مهمترین وظیفه ی والدین مراقبت و تربیت صحیح فرزندان و تحویل آنها به جامعه است ، بخاطر انجام این مسئولیت
مهم باید مواظب باشند

2ــ به نظر شما ارتباط با خدا از طریق نماز و دعا، چگونه ما را از افتادن به دام آسیب ها، حفظ می کند؟ توضیح دهید.


پاسخ: ارتباط با خدا ویاد اوبا دعا کردن و نماز خواندن انسان را آرام کرده و از وسوسه های شیطانی باز می دارد در آیه 45
سوره عنکبوت : إِنَّالصَّلاهَتَنْهَیعَنِالْفَحْشَآءِوَالْمُنکَر : همانا نماز (انسان را) از فحشا و منکر باز می دارد

3ــ دربارهٔ چگونگی تقویت اراده و تسلط بر تمایلات خود فکر کنید و چند تمرین پیشنهاد کنید.


پاسخ: روزه داری- بپا داشتن نماز در اوّل وقت – تلاوت قرآن و تدبر در معانی آن – مداومت بر عمل خلاف تمایل نفسانی.
پرهیز از پر خوابی ،پرخوری و پر صحبت کردن،بیکاری،تنبلی و هرآنچه اراده را سست می کند.

اشتغال به فعالیتهای سخت و دشوار –خونسردی در برخورد با مسائل – ایمان داشتن به پیروزی و مهارت نه گفتن – هر عملی را به محضخطور به ذهن انجام دهید و به لحظه بعد حواله ندهید.

مجالست با افراد صاحب ذوق و هنر – خواندن کتب زندگی نامه بزرگان و عبرت از زندگی آنها. دوری از دل مشغولی به کارهای روزمره و عبث و بیهوده و پرهیز از روزمرگیدر کار ها . ورزش های روح افزا مانند شنا ،کوهنوردی،بیابان گردی و.. .

برچسب شده در: