در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 31 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 31 تفکر و سبک زندگی هفتم

در یک برگه کاغذ جدولی مانند جدول زیر ترسیم کنید و به سوالات آن پاسخ دهید. سپس سه نمونه از پاسخ ها در کلاس خوانده شود.

جواب فعالیت صفحه 31 تفکر و سبک زندگی هفتم

با اعضای گروه خود گفتگو کنید:

1- در چه چیزهایی با آنها شباهت دارید؟ (خصوصیات ظاهری، رفتار، علایق و …)

در گروه یکی هستیم، دینمان یکی است، ما به ورزش علاقه داریم. هدف مشترک نداریم.

2- در چه چیزهایی با آنها تفاوت دارید؟

در شکل ظاهری از جمله قیافه قد و وزن خانواده و میزان اعتقادات تاحدودی با هم متفاوت هستیم همچنین در هدف برنامه ها و توانایی ها باهم متفاوت هستیم.