جواب فعالیت صفحه 31 جغرافیا یازدهم


haladars شهریور 31, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 31 جغرافیا یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 31 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 31 جغرافیا یازدهم

1- هر یک از موارد، زیرمجموعه کدام گروه اقلیم اصلی است:


مثال: گرما و رطوبت در تمام سال (A گرم و مرطوب استوایی) تابستان های خنک، زمستان های معتدل و بارش در تمام سال (C معتدل) زمستان های سرد و طولانی و تابستان های خنک و کوتاه (D سرد) خشکی و گرمای زیاد (اقلیم گروه B خشک) بارش های موسمی و رطوبت زیاد (اقلیم گروه A گرم و مرطوب استوایی) 


2- اقلیم نگاشتِ A و D، چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟

– شباهت: بارش در طول سال دارند.


– تفاوت: در گروه A نوسان دما بسیار کم است و بارندگی زیاد است ولی گروه D نوسان دما در فصل‌های مختلف زیاد است و بارندگی نسبت به گروه A خیلی کم تر است.


3- اقلیم نگاشت B و E را مقایسه کنید. چرا اقلیم گروه E مانند اقلیم گروه B خشک است؟آیا تبخیر در این اقلیم مانند گروه B است؟ چرا؟

 شباهت: در هر دو گروه اقلیم B و E دامنه نوسان دما زیاد است.


تفاوت: در گروه E بارندگی ناچیز در طول سال وجود دارد ولی در گروه B بارش به طور نامنظم در برخی ماه‌ های سال دیده می‌ شود و به علت قرار گرفتن در منطقه فشار قطبی امکان صعود هوا نیست و هم هوای سرد توانایی نگه داری رطوبت کم تری دارد. 


4- اکنون که پنج گروه اصلی آب و هوایی کوپن را شناختید، بگویید بخش عمده ی کشور ما در کدام گروه این تقسیم بندی قرار دارد؟

 اقلیم گروه B (خشک)

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه