جواب فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی هفتم


haladars آبان 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم

1- محیط مربّع مقابل را به دست آورید.

image 11

P=a+a+a+a

در درس قبل محیط مربّع به صورت 4a نوشته شده است، درستی این تساوی را توضیح دهید.

a+a+a+a=4a

2- محیط مثلث متساوی الاضلاع را به دو صورت به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم

3- حالا محیط مثلث متساوی الساقین و مستطیل را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم

آیا می‌توانیم a را با a جمع کنیم؟ چرا؟

بله زیرا هم‌جنس‌اند.

آیا می‌توانیم a را با b جمع کنیم و با یک جمله نشان دهیم؟ چرا؟

خیر زیرا هم‌جنس نیستند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه