در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 31 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 31 علوم چهارم

1-با وسایلی که در اختیار دارید، مداری بسازید که بتوانید با آن دو لامپ را روشن کنید.

2-پس از روشن شدن هر دو لامپ، شکل مداری را که ساخته اید، رسم کنید.

3-شکل مدار خود را با شکل مدار گروه های دیگر مقایسه کنید.

4-شکل مدار گروه خود را با شکل های زیر مقایسه کنید. مدار شما به کدام یک شبیه است؟

جواب فعالیت صفحه 31 علوم چهارم

5-پیش بینی کنید که اگر در مدارهای شکل بالا یکی از لامپ ها را باز کنید، لامپ دوم روشن میماند؟ یا خیر؟

6-با آزمایش، درستی پیش بینی خود را بررسی کنید. سپس آنچه را مشاهده می کنید، بنویسید.

برای ساختن چراغ راهنما از مدار موازی استفاده کرده و برای نشان دادن رنگ‌ها از لامپ‌هایی به رنگ زرد، قرمز و سبز استفاده کردیم. در مسیر هر کدام از لامپ‌ها یک کلید قرار می‌دهیم که آن را روشن یا خاموش کند.

برچسب شده در: