جواب فعالیت صفحه ۳۱ مطالعات پنجم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۳۱ مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۳۱ مطالعات پنجم

نقشه خوانی

جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات پنجم
جواب فعالیت صفحه ۳۰ مطالعات پنجم

با توجّه به نقشه‌ی پراکندگی رودهای ایران به پرسش‌ها پاسخ دهید.

۱. کدام رود به خلیج فارس می ریزد؟

اروندرود

۲. کدام رودها به دریاچه‌ی ارومیه می ریزند؟

زرینه رود، سیمینه رود و تلخه رود

۳. آبی که مردم شهر تهران مصرف می کنند، از کدام رودها تأمین می شود؟

رودهای جاجرود، کرج، چالوس

۴. سه رود را که به دریای خزر می ریزند، نام ببرید.

سفیدرود، اترک، ارس

۵. رودهای کارون و زاینده رود از کدام شهرها عبور می کنند؟

رود کازرون از اهوار و رود زاینده رود از اصفهان می گذرد.

۶. سفیدرود از به هم پیوستن کدام رودها به وجود آمده است؟

رودهای شاهرود و قزل اوزن

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه