جواب فعالیت صفحه ۳۲ تاریخ دوازدهم


haladars مهر 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳۲ تاریخ دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 32 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 32 تاریخ دوازدهم

بحث و گفت و گو

با راهنمایی دبیر و با توجه به مطالبی که در درس 2 خوانده‌اید، دربارۀ تأثیر وقوع انقلاب‌های سیاسی و صنعتی در کشورهای اروپایی (قرن 18 م) بر روابط آن کشورها با ایران در دورۀ قاجار بحث و گفت‌وگو کنید.

انقلاب‌های سیاسی و صنعتی باعث گسترش سیاست‌های اقتصادی توسعه طلبانهٔ کشورهای اروپایی در کشورهای دیگر از جمله ایران گردید. به دلیل نیاز آنها به مواد اولیه، نیروی کار ارزان، بازار فروش محصولات و سرمایهٔ مادی فراوان، سعی نمودند در ایران امتیازات سیاسی و اقتصادی فراوان به دست آورند. از این رو به استعمار ایران روی آوردند. شاهان قاجار به دلیل ناآگاهی از تحولات جهانی، امتیازات اقتصادی و سیاسی فراوانی را به اروپاییان واگذار کردند و زیر سلطه قرار گرفتند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه