در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 32 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 32 فیزیک دهم

در ساختن دیوارهای ساختمان باید اثر مویینگی در نظر گرفته شود، زیرا تراوش آب از منفذهای مویین در این دیوارها می تواند سبب خسارت در داخل ساختمان شود. برای جلوگیری از این خسارت، دیوارهای داخل یا خارج ساختمان را معمولا با مواد ناتراوا (مانند قیر) می پوشانند.

تحقیق کنید در معماری سنتی ایران به جای قیراندودکردن، چگونه از نفوذ آب به داخل سازه ها جلوگیری می کردند.

یکی از ابتکارات معماران قدیم ایرانی، برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل سازه ها، استفاده از ترکیب خاک رس و آهک بود که از دآن به نسبت 6 به 4، گلی سفت می ساختند و آن را چندین روز ورز می دادند. از این گل، که ساروج نامیده می شد برای ساختن بناهایی که در معرض آب بودند استفاده می کردند. در برخی منابع به استفاده از سفیده تخم مرغ در تهیه ساروج نیز اشاره شده است.

برچسب شده در: