در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 33 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

موفقیت از نظر شما چیست؟ نظرات خود را روی تخته کلاس بنویسید و در مورد یک تعریف با همکلاسی های خود توافق کنید.

برای درس خواندن اراده قوی داشتم و توانستم جزء دانش آموزان برتر کلاس شوم.