جواب فعالیت صفحه 33 مطالعات هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 33 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 33 مطالعات هشتم

4- فردی بابت فروش چند تخته فرش، از مشتری چک دریافت کرده است اما وقتی به بانک مراجعه کرده، پی برده که آن چک موجودی ندارد. او نه قوانین مربوط به چک را می داند و نه چگونگی طرح شکایت را چه باید بکند؟


پاسخ: گفتگوی مسالمت آمیز با صاحب چک به همراه ریش سفید و یا از طریق شورای حل اختلاف و بدنبال آن مراجعه به
دادگاه و مشاوره با یک مشاور حقوقی و نهایتا طرح شکایت با استفاده از یک وکیل مناسب

 5- در موقعیتهای 1 تا 4 صفحهٔ قبل دو مورد جرم وجود دارد. این جرم ها را بیان کنید.

پاسخ: در موقعیت 1فحاشی و افترا و قدرت نمایی صورت گرفته و مجازات دارد ، باید شکایت کیفری طرح شود در موقعیت
2غصب عنوان شده و مجازات دارد ، باید شکایت کیفری طرح شود

6- چرا افراد نباید خودسرانه یا از راه دعوا و زدو خورد به حل اختلافات بپردازند؟ مثالی بیاورید.


پاسخ: ممکن است با آسیب رساندن به خود و دیگران سبب افزایش اختلافات و آشفتگی و بی نظمی شوند ، برای مثال در
مورد فعالیت شماره 4؛ اگر صاحب چک و فروشنده خودسرانه درگیر شوند ممکن است خسارت وارده از مبلغ چک
هم بیشتر شود و اعتبار و آبروی فروشنده برود و صاحب چک از کار و زندگیش بماند

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه