در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 34 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 34 تفکر و سبک زندگی هفتم

1- على را راهنمایی کنید. او چه باید بکند .

علی سیزده سال سن دارد. او به فوتبال خیلی علاقه مند است. اغلب در خواب و بیداری می بیند که همه او را تشویق می کنند و برایش هورا می کشند. گاه در خیال خود می بیند که جام قهرمانی را بر سر گرفته و دور زمین فوتبال میدود و فریاد خوشحالی می کشد. او در حالی که خوشحال است، مشت های خود را گره می کند و به سمت هواداران می دود.

2- این رفتار علی ناشی از کدام یک از موانع خودآگاهی است؟

توقعات و انتظارات بیش از حد او.

3- او برای رسیدن به این آرزو، چه قدم هایی را باید بردارد؟

شناختن نقاط ضعف و قوت خود و تبدیل نقاط ضعف به قوت.

4- اولین قدم او چه باید باشد؟

خود واقعی را بفهمد و درک کند.

جدول صفحه بعد را با توجه به نکات زیر کامل کنید.

شناخت خصوصیات مثبت و نقاط ضعف در آگاهی ما نقش مؤثری دارد.

شناخت نقاط منفی خود، پذیرش آنها و تلاش برای اصلاح آنها می تواند احساس خوبی در ما به وجود بیاورد.

با توجه به مطالب بالا و دریافت ذهنی خود عبارت زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 34 تفکر و سبک زندگی هفتم
جواب فعالیت صفحه 34 تفکر و سبک زندگی هفتم

خودشناسی واقعی یعنی چی؟

یعنی ما خود را از هر لحاظی مانند (استعداد ها، گرایش ها، هنر های مورد علاقه ی خود) و ودیعه هایی که خدای متعال در اختیار انسان گذاشته است را بشناسیم و در موقع تصمیم گیری به راحتی از بین آنها انتخاب کنیم‌.