در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 34 جغرافیا دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 34 جغرافیا دوازدهم

١- اگر بخواهیم در روستاهای یک منطقه خانۀ بهداشت یا دبیرستان بسازیم، به نظر شما مطالعۀ سلسله مراتب و حوزۀ نفوذ روستاها چه کمکی به ما می‌کند؟ توضیح دهید.
جهت مکان‌یابی درست و بهینه بسیار می‌تواند کمک کند تا به این ترتیب خدمات‌رسانی مرکزیت باید و همه به طور یکسان از خدمات استفاده نمایند.

٢- الف) به نظر شما درزندگی روستایی چه عواملی می‌تواند به محیط زیست آسیب برساند؟
دفع فضولات دامی – دفع غیربهداشتی زباله‌ها و فاضلاب‌های خانگی که موجب آلودگی آب‌های زیرزمینی و خاک می‌شود – استفاده از سوخت‌ای فسیلی مثل بیومس یا هیزم که موجب آلودگی هوا می‌شود – استفادهٔ بیش از توان خاک کشاورزی و نابودی پوشش گیاهی موجب فرسایش خاک می‌گردد.

ب) دربارۀ اقدام واگذاری نیروگاه‌های خورشیدی به روستاها (تصویر صفحۀ قبل) اظهار نظر کنید.
انرژی خورشیدی یکی از انرژی‌های نو می‌باشد که فواید بسیار زیادی دارد مثل عدم آلودگی در دسترس بودن و دائمی و .. که همهٔ این موراد می‌تواند به حفظ محیط زسیت و منابع طبیعی کمک می‌کند.

ج) برای عمران و توسعۀ روستاها با توجه به حفظ محیط زیست پیشنهاد‌هایی بدهید.
ایجاد جاده‌های استاندارد با حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی جهت رفت و آمد – ایجاد وسایل نقلیه جهت ارتباط با شهرهای پیرامون و تأمین نیازهای روزمره در زمینه‌ٔ آموزش، درمان، خرید و … – یکپارچه‌سازی زمین‌های کشورزی به منظور کشت متمرکز و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری – ایجاد مراکز خرید – ایجاد مراکز تفریحی – آموزشی و …