جواب فعالیت صفحه ۳۴ هندسه یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۳۴ هندسه یازدهم همراه شما هستیم.

می‌خواهیم نشان دهیم هر تبدیل طولپا اندازهٔ زاویه را حفظ می‌کند.
فرض کنید Tتبدیلی طولپاست.

image 243

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه