در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 35 دفاعی دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 35 دفاعی دهم

با مراجعه به منابع معتبر جدول زیر را کامل کنید.

ردیفمراحل دفاع مقدسشرح مختصر
1هجوم سراسری دشمن در 31 شهریور 1359، حمله نظامی عراق به کشور ما با هداف اشتغال تهران یا حداقل تصرف خوزستان آغاز شد. این مرحله همان مرحله تجاوز بود که دشمن بدون هیچ محدودیتی از محورهای مختلف به سرعت وارد خاک ایران شد و پیشروی کرد.
2مقاومت و توقف متجاوز در این مرحله ایرانیان با امکانات بسیار محدود در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کردند و از پیشروی بیشتر به خاک کشور تا حدود زیادی جلوگیری کردند. نمونه آن ایستادگی مردم خرمشهر در مقابل دشمن بود که 34 روز طول کشید.
3بیرون راندن دشمناین مرحله حدود 6 ماه طول کشی و از مشخصات آن، ریاست جمهوری بنی صدر و چهار عملیات ارتشی به فرماندهی اوست که به شکست انجامید. بعد از برکناری بنی صدر با همکاری سپاه و ارتش، عملیات ثامن الائمه شروع شد که دستاوردهای بسیاری داشت و دشمن را کیلومترها از مناطق جنوبی بیرون راند و زمینه ساز عملیات موفق دیگر شد.
4تعقیب و تنبیه متجاوز در ادامه عملیات بیت المقدس و همچنین در سال 1361 با عملیات رمضان که قسمت طولانی عملیات دفاع مقدس نام گرفت، خرمشهر آزاد شد و دشمن مجبور شد تا سر مرزهای غرب و جنوب به مرزهای خودش بازگردد. در این مرحله سیاست جمهوری اسلامی ایران تعقیب و تنبیه متجاورز اعلام شد و بیشتر عملیات ها به قصد ورود به خاک عراق داخل مرزهای این کشور صورت می گرفت.
5پایان جنگ و پذیرش قطعنامه بعد از تعقیب متجاوزان بعثی در داخل کشور خودشان و با آشکار شدن ضعف دشمن، همه یاری دهندگان او از طرف سازمان ملل قطعنامه 589 پیشنهاد شد و ایران از روی قدرت و توانایی این قطعنامه را پذیرفت و جنگ پایان پذیرفت.

برچسب شده در: