در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 36 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 36 علوم سوم

داخل یک ظرف، کمی آب داغ بریزید. ظرف را روی شعله بگذارید تا آب داخل آن بجوشد. درِ یک قابلمه را مانند شکل زیر، باﻻی آب در حال جوشیدن نگه دارید. قطره‌های آبی را که تشکیل می‌شود با دقّت در یک لیوان جمع‌آوری کنید.آیا مزه‌ی این آب با آب داخل ظرف یکی است؟

 خیر، آب لیوان مزه‌ای ندارد در حالی‌که آب ظرف شور است. زیرا نمک ندارد. نمک آن در ته ظرف باقی‌مانده است و این مایع در واقع بخار آب سرد شده است.

برچسب شده در: