آپدیت

جواب فعالیت صفحه ۳۶ علوم نهم

36

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۳۶ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۶ علوم نهم

قبض برق خانه مسکونی خودتان را به کلاس بیاورید و با توجه به آن و داده های موجود در جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

مقدار کربن ­دی‌اکسید تولید شده (کیلوگرم)منبع تولید برقمیزان برق مصرفی در ۴۵ روز (کیلووات ساعت)
۰/۹ × 350 = 315 کیلوگرمزغال سنگ x= 350
۰/۷ × 350 = 245 کیلوگرمنفت خام
۰/۰۱ × 350 = 3.5 کیلوگرمباد
۰/۰۳ × 350 = 10.5 کیلوگرمگرمای زمین
۰/۰۵ × 350 = 17.5 کیلوگرمسلول­‌های خورشیدی
جواب فعالیت صفحه ۳۶ علوم نهم

الف) حساب کنید میزان برق مصرفی خانواده شما در ۴۵ روز سبب ورود چند کیلوگرم کربن دی اکسید به هوا کره می‌شود.

پاسخ: اگر ۳۵۰ کیلووات ساعت مصرف انرژی در یک دوره ۴۵ روزه باشد، چون در کشور ما از سوختن نفت برق تولید می­‌شود، پس ۲۱۰ = ۳۵۰ × ۰/۷ / یعنی ۲۴۵ کیلوگرم کربن دی اکسید در ۴۵ روز.

ب) با توجه به قبض برق خانه مسکونی خودتان، حساب کنید که مقدار کربن دی اکسید ورودی به هواکره در اثر مصرف سالانه برق خانواده شما چند کیلوگرم است.

پاسخ: 8 = 45 ÷ ۳۶۵ / یعنی یک سال دارای ۸ بخش ۴۵ روزه می باشد. / ۱۹۶۰ = ۸ × ۲۴۵ ، یعنی کیلوگرم کربن دی اکسید در سال

پ) درباره میزان آلایندگی هر یک از منبع های تولید برق گفت و گو کنید.‌

پاسخ: تولید آلودگی (آلایندگی) زغال سنگ بیشتر است زیرا ۰.۹ کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند تا یک کیلووات ساعت برق از سوزاندن زغال سنگ تولید کند و کمترین تولید آلودگی مربوط به برق تولید شده توسط سلول های خورشیدی است که تنها ۰.۰۵ کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند.

ت) هر گاه بدانید که یک درخت میانسال به طور میانگین سالانه ۱۰ کیلوگرم کربن دی اکسید مصرف می کند؛ حساب کنید چند درخت لازم است تا همه کربن دی اکسید تولید شده توسط خانواده شما مصرف شود.

پاسخ: ۱۶۸ = ۱۰ ÷ ۱۶۸۰ / در نتیجه ۱۹۶ درخت لازم است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها