جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی دوم

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی دوم

آذر 2, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی دوم

‌1- شکل‌های خواسته شده را با شابلون رسم کنید.
– مثلّث
– مربّع
– مستطیل
– دایره

image 448

2- با شابلون و کنار هم قرار دادن شکل‌های هندسی یک شکل زیبا مانند نمونه بکشید.

image 450

3- مثلّث 3 ضلع و 3 گوشه دارد. کنار هر شکل تعداد ضلع‌ها و گوشه‌ها را بنویسید.

image 450

به شکل‌های بالا چند ضلعی می‌گویند.

4- آیا می‌توان گفت در چند ضلعی‌ها تعداد گوشه‌ها با تعداد ضلع‌ها یکی هستند؟

بله 
به کمک شابلون یک 6 ضلعی رسم کنید و درستی جمله‌ی بالا را آزمایش کنید.

6 ضلع 
6 گوشه

جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی دوم
جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه