جواب فعالیت صفحه ۳۹ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۳۹ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۳۹ ریاضی هشتم

۱- با توجه به تعریف متوازی الاضلاع، کدام یک از شکل‌های زیر متوازی الاضلاع است؟

جواب فعالیت صفحه 39 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه ۳۹ ریاضی هشتم

الف – ج – ه – ط

۲- در اینجا چند چهارضلعی دیگر هم تعریف شده است. هر تعریف را بخوانید و از میان چهارضلعی‌های فعّالیت قبل، مثال‌هایی برای هریک پیدا کنید.

مستطیل متوازی الاضلاعی است که زاویه‌های قائمه دارد. ج، ه
لوزی متوازی الاضلاعی است که چهار ضلع آن برابرند. ه
مربع متوازی الاضلاعی است که چهار ضلع مساوی و زاویه‌های قائمه دارد. الف، ه

۳- می‌دانیم که «در هر متوازی الاضلاع، قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.»

آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که «در هر لوزی هم قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند»؟ چرا؟
بله؛ چون هر لوزی، متوازی‌الاضلاع است.

گام به گام سایر صفحات درس چهار ضلعی ها

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه