جواب فعالیت صفحه ۳۹ ریاضی هشتم


haladars آبان 12, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳۹ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 39 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 39 ریاضی هشتم

1- با توجه به تعریف متوازی الاضلاع، کدام یک از شکل‌های زیر متوازی الاضلاع است؟

جواب فعالیت صفحه 39 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 39 ریاضی هشتم

الف – ج – ه – ط

2- در اینجا چند چهارضلعی دیگر هم تعریف شده است. هر تعریف را بخوانید و از میان چهارضلعی‌های فعّالیت قبل، مثال‌هایی برای هریک پیدا کنید.

مستطیل متوازی الاضلاعی است که زاویه‌های قائمه دارد. ج، ه
لوزی متوازی الاضلاعی است که چهار ضلع آن برابرند. ه
مربع متوازی الاضلاعی است که چهار ضلع مساوی و زاویه‌های قائمه دارد. الف، ه

3- می‌دانیم که «در هر متوازی الاضلاع، قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.»

آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که «در هر لوزی هم قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند»؟ چرا؟
بله؛ چون هر لوزی، متوازی‌الاضلاع است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه