جواب فعالیت صفحه ۳۹ علوم سوم


haladars مهر 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳۹ علوم سوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 39 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 39 علوم سوم

درباره ی راه های عملی برای صرفه جویی در مصرف آب گفت و گو کنید و راه حل پیشنهاد دهید. یکی از راه حل ها را به مدت یک هفته عمل کنید و نتیجه را گزارش کنید.

1- موقع مسواک زدن شیر آب را باز نگذارید.

2- هنگام استحمام شیر آب را باز نگذارید.

3- برای آبیاری درختان و گل ها از روش آبیاری قطره ای استفاده کنیم.

4- تمام شیر ها، اتصالات و شلنگ ها را کنترل کنیم تا از نشتی آب جلوگیری کنیم.

5- از آب آشامیدنی برای آبیاری فضای سبز استفاده نکنیم.

6- به جای شستن اتومبیل با شلنگ آب، از سطل آب استفاده کنیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه