جواب فعالیت صفحه ۴۰ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۴۰ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۴۰ زیست یازدهم

سال گذشته با ساختار بافت پیوندی و اجزای آن آشنا شدید.

الف) با توجه به اطلاعات قبلی هر بافت پیوندی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

سلول ها، رشته ها و ماده زمینه ای

ب) مادۀ زمینه ای استخوان توسط چه بخشی ساخته می شود؟

بخش سلولی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه