در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 41 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 41 تفکر و سبک زندگی هشتم

سخنان حکمت آمیز زیر را بخوانید و به سؤالات مربوط به آنها پاسخ دهید.

امام حسن (ع) می فرماید: صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن یُصاحِبوکَ بِهِ (أعلام الدّین، ص 297)

با مردم به گونه اى رفتار کن که دوست دارى با تو آن گونه رفتار کنند.

«لاتکن فظّا غیظا یکره الناس قربکَ و لاتکن واهنا یحقِّرُک مَن عرفکَ» (تحف العقول ، ص 316)

در معاشرت با مردم نه آن طور خشن و تندخو باش که مردم از نزدیک شدن به تو پرهیز کنند و نه آن قدر ضعیف باش که هر کس با تو برخورد کند، تو را تحقیر کند.

1- در احادیث چه نکاتی را درباره آداب معاشرت با مردم مطرح شده است؟

 با دیگران همان طور که دوست داریم با ما رفتار شود، رفتار کنیم. مثلاً دوست داریم که به ما سلام کنند و یا احترام بگذارند و با اسامی نیک ما را مخاطب قرار دهند؛ بنابراین ما باید چنین با دیگران رفتار کنیم.

میانه روی در معاشرت: به معنای داشتن اخلاق نیکو و مناسب است نه عصبانی و خشن و نه سبُک که مورد تمسخر قرار گیرد.

2- میانه روی و اعتدال در معاشرت یعنی چه؟

در معاشرت افراط و تفریط هر دو ناپسند است. هم معاشرت زیاد و هم قطع ارتباط با مردم هر دو ناپسند است. به همین ترتیب در ابراز دوستی و دشمنی نیز باید میانه رو بود.