جواب فعالیت صفحه ۴۱ فیزیک دهم


haladars آبان 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۴۱ فیزیک دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 41 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 41 فیزیک دهم

درون یک ظرف مقداری آب بریزید. یک پوش برگ (فویل) آلومینیمی به ابعاد تقریبی 20cm×20cm اختیار کنید و آن را مچاله کنید. پیش بینی کنید با قرار دادن پوش برگ مچاله شده روی سطح آب، چه اتفاقی می‌افتد؟ آزمایش را انجام دهید


وقتی فویل آلومینیمی را مچاله می‌کنید مقداری هوا لابه لای آن محبوس می‌شود. از آنجا که چگالی هوا، بیش از دو هزار مرتبه کمتر از چگالی آلومینیم است، لذا فویل مچاله شده روی سطح آب به طور شناور می‌ماند. حتی اگر فویل مچاله شده را با چکش هم فشرده کنید باز هم ممکن است روی آب شناور بماند.

پوش برگ دیگری با همان ابعاد اختیار کنید و به جای مچاله کردن، آن را چندین بار (دست کم 5 بار) روی هم تا کنید. اگر این پوش برگ چند لایه را، روی سطح آب قرار دهید، پیش بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ آزمایش را انجام دهید. پیش بینی‌ها و نتایج مشاهدهٔ (آزمایش) خود را در گروهتان به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.


وقتی پوش برگ را چندین مرتبه روی هم تا می‌زنید، هوای محبوس در فویل از لابه لای آن خارج می‌شود. در این صورت فویل به ته آب درون ظرف می‌رود.

image 251

ارشمیدس دانشمند یونانیِ دوران باستان، نخستین کسی بود که پی برد به جسم‌های درون یک شاره یا غوطه‌ور در آن، همواره نیروی بالاسوی خالصی به نام نیروی شناوری از طرف شاره وارد می‌شود. دلیل این نیرو برای جسمی غوطه‌ور درون شاره به طور کیفی در شکل 2-21 نشان داده شده است.

جواب فعالیت صفحه 41 فیزیک دهم
جواب فعالیت صفحه 41 فیزیک دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه