در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 42 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 42 تفکر و سبک زندگی هشتم

دربارۀ آداب و رفتارهای مناسب در هر یک از موقعیت های زیر بحث کنید و نتیجه را روی تابلوی کلاس بنویسید. در صورت دسترسی به اینترنت می توانید با وارد کردن کلمات کلیدی ، اطلاعات لازم را به دست آورید.

۱- آداب حضور در یک میهمانی

تشکر یادتان نرود، سرزده نروید مهمانی، گپ بزنید،بحث نکنید، به میزبان کمک کنید، شنوندۀ خوبی باشید، غم و غصه تان را با خودتان نبرید و …

۲- آداب عیادت از یک بیمار

هدیه دادن به بیمار، دعا بر بالین بیمار، امید دادن به بیمار، فاصله بین ایام عیادت، عیادت کوتاه و …

۳- آداب ظاهر شدن در جامعه

لباس پوشیدن مرتب، خوب صحبت کردن، نظافت شخصی، عدم ایجاد مزاحمت برای مردم و …

۴- آداب حضور در مساجد و اماکن مذهبی

پوشیدن بهترین لباس خود، با طهارت بودن، حدالمقدور با وضو بودن، عطر زدن، دعا کردن برای مردم و …